Wrz

18

Sprzątanie Świata

Kategoria: aktualności

17.09.2016r. w akcji Sprzątanie Świata przeprowadzonej przez Szkolny Klub Wolontariatu wzięło udział 25 uczniów i 3 nauczycieli. Zgromadziliśmy 10 worków przeróżnych odpadów. Drodzy Wolontariusze, możecie być z siebie dumni!

Dziękujemy!

E. Pawilcz i E. Nierodzik

20160917_105333 20160917_105216

20160917_091045 20160917_091001

Wrz

12

XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Kategoria: aktualności

Przeszliśmy wraz z kilkunastotysięcznym tłumem milczących ludzi ulicami Białegostoku – od pomnika katyńskiego w parku Zwierzynieckim pod pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele p.w. św. Ducha.

Jego głównym organizatorem jak co roku był Związek Sybiraków. W marszu uczestniczyli zarówno ci, którzy przeżyli stalinowskie wywózki na Sybir i do Kazachstanu, ich rodziny, potomkowie, jak i liczne grupy młodzieży ze szkół całej Polski: od Białegostoku czy Łomży po Poznań, Kraków czy Zieloną Górę.

Można by powiedzieć, kolejny Marsz ku czci. Ale tak nie było. Szliśmy obok ludzi, którzy przeżyli „na nieludzkiej ziemi”, którzy potracili całe rodziny w loda Syberii. To była dla nas kolejna lekcja historii, ale historii żywej, pełnej wzruszeń i uniesień.

Któryś z ocalałych powiedział, że jest ich już coraz mniej. Mam nadzieję, że dzięki takim marszom, takim ludziom, ich wspomnieniom, Kołom Wnuków Sybiraków nigdy nie zapomnimy, że nie tylko faszystowskie Niemcy były naszym okupantem i ciemiężycielem, ale również Rosja stalinowska.

„… Niech historie sybiraków, także tych, którzy spoczęli tam w bezimiennych grobach, za każdym razem poruszają nasze serca. Niech będą głośnym wezwaniem do pamięci, ale jednocześnie i zobowiązaniem do troski o język ojczysty, kulturę, tradycję i wiarę, bo ich utrata jest często dotkliwsza niż cierpienie fizyczne. Wykorzenia i odziera z tożsamości. Ufam, że kolejne pokolenia Polaków przyjmą ten testament, jaki pozostawili nam sybiracy i będą go wypełniać wierni ojczyźnie, historii i naszym korzeniom”.                                                                                                                                                                      Prezydent R.P. A. Duda
marsz marsz-1

Wrz

12

77. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Kategoria: aktualności

16 września 2016 r. w szkole będzie obchodzona 77. rocznica napaści ZSRR na Polskę.
W tym dniu będzie można:
– obejrzeć gazetkę ścienną na ten temat przy wejściu do szkoły i przy sali 212;
– w czasie lekcji w klasach wysłuchać krótkiej informacji o 17 września 1939 roku przedstawionej przez uczniów klasy III f;
– wziąć udział w mini-konkursie o sowieckiej agresji.

Organizatorzy:

Żuchowski, K. Gołębiewski, klasa III f

 

Wrz

7

Zaczytani w „Quo vadis”

Kategoria: aktualności, Rok szkolny 2016/2017

W związku z ogólnopolską akcją Narodowego Czytania „Quo vadis”  H. Sienkiewicza 2 września  w naszym gimnazjum  odbyło się głośne odczytanie fragmentów tego dzieła. Na wybranych lekcjach nauczyciele wraz z uczniami  mogli  i chcieli obcować  z prozą polskiego Noblisty. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkową pieczęć. Niektóre klasy obejrzały również prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości pisarza.

W konkursie na klasę najbardziej zaczytaną  w „Quo vadis”  zwyciężyli uczniowie klasy III a.

Wrz

3

Zebrania z Rodzicami

Kategoria: aktualności

*****

7 września 2016 r.

klasy II oraz klasy III

  godz. 17.00 – spotkania z Wychowawcami

Zapraszamy rodziców uczniów klas drugich po osobisty odbiór podręczników

7  września w godzinach 15.30 – 19.00 w sali 019

Procedury udostępniania podręczników

*****

8 września 2016 r.

klasy I

– spotkanie z p. Dyrektor w sali gimnastycznej 16:45

– spotkanie z Wychowawcami 17:00

Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych po osobisty odbiór podręczników 

    8 września w godzinach 15.30 – 19.00 w sali 014

*****

WYKAZ  SAL

 

Wrz

2

Uroczystość wręczenia medali „Diligentiae”

Kategoria: aktualności

1 września 2016 r. w Auli Magna Pałacu Branickich  odbyła się uroczystość wręczenia medali „Diligentiae” wyróżnionym uczniom i ich mentorom.

Medal ,,Diligentiae” – za pilność otrzymuje uczeń, który uczciwie i rzetelnie dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia.

W  tym roku szkolnym  medale otrzymali: pani Maria Pawełko i była  uczennica Julia Dąbrowska.

Serdecznie gratulujemy!

Wrz

1

Witaj Szkoło!

Kategoria: aktualności, Rok szkolny 2016/2017

Po wakacyjnym odpoczynku, 1 września 2016r. o godz. 11.30 Pani Dyrektor  Maria Pawełko w obecności kadry nauczycielskiej, uczniów i ich rodziców  inaugurowała  Rok Szkolny 2016/2017.

Podczas uroczystości minutą ciszy  została uczczona pamięć tych, którzy polegli za ojczyznę, gdy wybuchła II wojna światowa, ponieważ obchodzimy już 77 rocznicę tego wydarzenia.

 Następnie uczniowie klas pierwszych mieli okazję poznać swoich wychowawców, a ich starsi koledzy z entuzjazmem przywitali nowego Wicedyrektora, Panią Katarzynę Suszko.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania nauczycieli z wychowankami w salach. Przekazywano najważniejsze informacje, planowano najbliższe dni.

Warto, aby w nowym roku szkolnym przyświecało nam motto:

„ Im więcej wiedzy i umiejętności posiądziemy teraz, tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości – o tyle będziemy mądrzejsi…”

Sie

31

Serdeczne podziękowania

Kategoria: aktualności
kw131 sierpnia 2016 roku zakończyła pracę Pani Ewa Brygoła, która pełniła funkcję wicedyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Białymstoku.
Ze szkołą była związana od początku jej istnienia. Cieszyła się sympatią i szacunkiem nas wszystkich.
 ****
Dziękujemy za wieloletni trud i składamy życzenia długich lat w zdrowiu.
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie wraz z Rodzicami, Administracja i Obsługa

Sie

30

Stypendium szkolne

Kategoria: aktualności

Informujemy, że uczniowie, którzy mieszkają w Białymstoku mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2016/2017. Kryterium dochodowe to kwota nie wyższa niż 514 zł netto na osobę w rodzinie ucznia.

Informacji i pomocy przy kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów udzieli pani pedagog Agata Cybulska. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do pedagoga do 12 września 2016r.

WNIOSEK

INFORMACJE

POUCZENIE

OŚWIADCZENIE

Sie

24

Wyprawka szkolna

Kategoria: aktualności

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

obejmuje uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wyprawka szkolna – informacje

Wyprawka szkolna – wniosek

termin składania wniosków upływa 9 września 2016 r.