Kategoria:aktualności

Paź

10

„Sprzątanie Świata”

To już 25 lat! udziału naszej szkoły w Ogólnoświatowej Akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku hasło przewodnie „Akcja – Segregacja” w sposób szczególny motywowało uczestników do zwrócenia uwagi na segregowanie śmieci i odpadów.

 

Udział w akcji poprzedzony był wykonaniem prac plastycznych przez chętnych uczniów klas V, które zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej. W przeddzień wyjścia na apelu klas IV uczniowie dowiedzieli się jaki jest cel takich działań, jak się należy przygotować do wyjścia oraz zobaczyli krótką inscenizację w wykonaniu przedstawicieli klasy VI A. Zachęceni do działania uczniowie klas IV wraz z wychowawcami w słoneczny piątkowy dzień sprzątali otoczenie naszej szkoły, najbliższe osiedle, Las Zwierzyniecki. Znaleziska zadziwiały ilością i różnorodnością odpadów. To przykro, że wielu ludzi postępuje tak nieodpowiedzialnie – zgodnie twierdzili uczestnicy akcji. Zbierane odpady (plastik, szkło) były segregowane do odpowiednich worków, co oznacza, że zostaną one ponownie przetworzone i wykorzystane.

Cieszymy się, że nasze starania o ochronę naszego otoczenia i całego środowiska są poparte konkretnymi  działaniami i są one przykładem dla innych.

Wychowawcy klas IV
Nina Chilimoniuk
Katarzyna Oniszczuk