Rekrutacja

nabor

Informacja dla rodziców i uczniów klas VI

W  dniach  18 ? 19 ? 20  kwietnia  2016r. szkoła  i  sekretariat będą czynne  w  godz.  od  13:30  do  15:30  ze względu  na  egzamin  gimnazjalny.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów Miasta Białegostoku na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM

rekrutacja trawa od 24 marca do 20 kwietnia 2016 r.

wniosek

zgłoszenie

**************************************************************************************

Ważne informacje dla rodziców

OBWÓD  PG 5

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZYJĘCIA DZIECKA DO PG 5

 ***************************************************************************************

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE KURATORA OŚWIATY

ZAŁĄCZNIK NR 1