Kwi

12

Lista Laureatów ? rok szkolny 2012/2013

Kategoria: aktualności, rok szkolny 2012/2013, Rok szkolny 2012/2013

 Zestawienie udziału uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013

Lp. Nazwisko i imię

Klasa

Przedmiot

Nauczyciel przygotowujący

1.

Michał Koniecko

III a

język polski

Barbara Korytko

2.

Aleksandra Wawrusiewicz

III a

fizyka

Ewa Karpio

3.

Martyna Falkowska

III d

biologia

Katarzyna Oniszczuk

4.

Michał Koniecko

III a

biologia

Alina Koniecko

5.

Anna Rudnik

III d

biologia

Katarzyna Oniszczuk

6.

Klara Rozbicka

III f

biologia

Alina Koniecko

7.

Daniel Dobreńko    III a       geografia Beata Moniuszko,Danuta Dobreńko

8.

Marta Myśliwiec

III d

język angielski

Barbara Osipczuk

9.

Adam Malesiński

III d

język angielski

Barbara Osipczuk

10.

Adam Matyga

I b

język angielski

Anna Sawicka

11.

Gabriela Siemieniako

III a

język angielski

Barbara Osipczuk