SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA W HISZPANII 03-08.11.2010

W dniach 4 ? 7 listopada 2010r. w Katalonii (Hiszpania) odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie Comenius. Miało ono miejsce w Instituto Pere Barnils w Centelles. Nauczycielki z naszego gimnazjum: Barbara Osipczuk i Barbara Agnieszka Korytko oraz nauczycielki z Turcji: Cevriye Balci i Arzu Ozkan spotkały się z katalońskim nauczycielami zaangażowanymi w project.
Na początek gospodarze oprowadzili gości po swojej szkole, prezentując poszczególne pracownie i zapoznając z trybem pracy swojej placówki. Odbyło się również spotkanie z uczniami, którzy zaprezentowali specjalnie napisaną na tę okazję piosenkę. Pani Barbara Osipczuk przekazała im listy od polskich kolegów i poprosiła, by na nie odpisali. Katalońscy uczniowie następnego dnia przynieśli swoje odpowiedzi z adresami e-mailowymi i fotografiami. Tą drogą nawiąże się korespondencja naszych gimnazjalistów z kolegami z Centelles.
Przez dwa dni odbywały się sesje robocze nauczycieli, podczas których ustalano szczegóły dotyczące pracy w projekcie. Każdy z zespołów omówił system edukacyjny własnego kraju i strukturę szkoły, którą reprezentuje. Szczegółowo zaplanowano i omówiono sposób rekrutacji uczniów do projektu oraz działania na bieżący rok szkolny dotyczące prowadzenia poszczególnych blogów tematycznych:
o Unii Europejskiej,
o naszych korzeniach, czyli początkach każdego z państw,
o środowisku naturalnym, systemie politycznym, ekonomicznym, gospodarczym naszych regionów,
o stolicy każdego z państw.

Zaplanowano etapy pracy z uczniami oraz sposoby prezentacji jej wyników na każdym z blogów, np. w formie prezentacji PowerPoint czy przewodników turystycznych. Nauczyciele ustalili również termin i wstępny plan przebiegu następnego spotkania, które rozpocznie się 5 maja 2010 roku w Polsce w naszym gimnazjum.

W drugim dniu wizyty nauczyciele z Polski i Turcji byli zaproszenia na obchody dwudziestej rocznicy utworzenia Instituto Pere Barnils w Centelles. Uroczystość uświetniły wystąpienia władz oświatowych i lokalnych oraz występ szkolnego chóru.
W ramach wzajemnego poznawania się gospodarze zaproponowali zwiedzanie najciekawszych miejsc w swoim regionie: opactwa w Ripoll, Muzeum Salvadora Dalego w Figueres, zabytków miasta Vic i oczywiście stolicy regionu ? Barcelony. Popołudniowe spotkanie było okazją do poznania kultury, zwyczajów i kuchni katalońskiej, a także czasem wymiany doświadczeń dotyczących codziennego szkolnego życia w Polsce, Turcji i Katalonii.