Regulamin

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły;
 2. Książki podaje nauczyciel – bibliotekarz;
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można w następującej formie:- czytając i przeglądając na miejscu- korzystać w pracowniach przedmiotowych z materiałów przekazanych do dyspozycji nauczyciela;- wypożyczając je do domu
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni ( w tym tylko jedną lekturę );
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem;
 6. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko;
 7. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego;
 8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela ? bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej;
 9. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej, oprócz przerw.
 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci internetowej oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela bibliotekarza, po wpisaniu się do zeszytu.
 4. Na prośbę ucznia czas pracy ICIM może zostać wydłużony. Warunkiem tego jest zgłoszenie przez ucznia bibliotekarzowi dwa dni wcześniej.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 0,5 godziny (jeśli jest więcej chętnych) .
 6. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba.
 7. Istnieje możliwość korzystania z drukarki.
 8. W bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie zostawiać
 9. w szatni, plecaki, teczki itp. w wyznaczonym miejscu.
 10. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 12. Nieprzestrzegania regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Wykorzystywania komputera do gier i zabaw (w szczególności czatów i gadu-gadu).
 2. Korzystania z własnych nośników danych bez zgody nauczyciela.
 3. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 4. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.