Sprzęt komputerowy z EFS

Szkoła otrzymała w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (EFS) szkoła otrzymała:

  • w roku szkolnym 2005 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

W grudniu 2005r. biblioteka szkolna wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Inwestycja ta była możliwa dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanemu przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
ICIM zostało wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W każdym z komputerów zainstalowano pakiet Microsoft Office oraz programy multimedialne.

Zapraszamy do korzystania z naszej nowej pracowni.

nauczyciele-bibliotekarze