Maj

11

Lista laureatów – rok szkolny 2013/2014

Kategoria: aktualności, rok szkolny 2013/2014

PG 5/4142/14

Lp.

Nazwa konkursu

Liczba uczestników

Laureaci

konkursów wojewódzkich

Eliminacji szkolnych

Eliminacji rejonowych

Finału wojewódzkiego

1.

Język polski

38

Dominika Staleńczyk

Gabriela Stepaniuk

Urszula Grębowska

Dominika Staleńczyk

Gabriela Stepaniuk

Urszula Grębowska

Gabriela Stepaniuk

Urszula Grębowska

2.

Matematyka

40

Dominika Staleńczyk

Piotr Kuczko

Paweł Majtas

Piotr Arciszewski

Maciej Murdzek

Patryk Budźko

Paulina Jasińska

Gabriela Stepaniuk

Adam Sulima Dolina

Piotr Kuczko

Paweł Majtas

Piotr Arciszewski

Maciej Murdzek

Gabriela Stepaniuk

 

Piotr Kuczko

Paweł Majtas

Gabriela Stepaniuk

3.

Fizyka

9

     ———————    ———————-

———————–

4.

Biologia

45

Dominika Staleńczyk

Karolina Aleksandra Moniuszko

Damian Tofiluk

Aleksandra Olizarowicz

Marcin Abramowicz

Ewa Niecikowska

Dominika Staleńczyk

Marcin Abramowicz

 

Dominika Staleńczyk

 

5.

Chemia

20

Dominika Staleńczyk

———————-

   ——————–

6.

Historia

26

     ———————     ———————-

———————

7.

Geografia

14

     ———————        ———————-

———————-

8.

Język angielski

53

Adam Matyga

Gabriela Piszczatowska

Urszula Grębowska

Adam Matyga

Gabriela Piszczatowska

Urszula Grębowska

Adam Matyga

Gabriela Piszczatowska

Urszula Grębowska

9.

Język niemiecki

6

        ———————     ———————    ———————

10

Język francuski

5

Damian Składowski

Dominika Staleńczyk

——————–

    ——————–

11.

Język rosyjski

9

Julia Łuszczewska

Piotr Adamczuk

Piotr Adamczuk Piotr Adamczuk

12.

Informatyka

4

Piotr Kuczko Piotr Kuczko Piotr Kuczko

13.

Plastyka

2

     ———————

———————

——————

14.

Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

12

Przemysław Stolarski Przemysław Stolarski Przemysław Stolarski

Razem

283

28

16

12

48,63%                       4,81%                                2,75%                           2,06%

 

Laureaci:

 1. Gabriela Stepaniuk  kl. III b ? laureatka 2 konkursów wojewódzkich

 • Język polski
 • Matematyka

 2. Urszula Grębowska kl. II d ? laureatka 2 konkursów wojewódzkich

 • Język polski
 • Język angielski

 3. Piotr Kuczko kl. III g ? laureat 2 konkursów wojewódzkich

 • Matematyka
 • Informatyka

 4. Dominika Staleńczyk kl. III f

 • Biologia

 5. Gabriela Piszczatowska kl. III c

 • Język angielski

 6. Paweł Majtas kl. III g

 • Matematyka

 7. Adam Matyga kl. II b

 • Język angielski

8. Przemysław Stolarski kl. II h

 • Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

 9. Piotr Adamczuk kl. I d

 • Język rosyjski