DOKUMENTY SZKOŁY

 

  • STATUT – statut wraz ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w gimnazjum  do wglądu u Dyrektora szkoły  i w bibliotece szkolnej