EWD 2015

Metoda edukacyjnej wartości dodanej  (EWD)  to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Wartość EWD jest jednym z elementów rozpatrywanych przez rodziców i uczniów przy wyborze szkoły. W połączeniu  z wynikami egzaminów daje pełniejszą informację o szkole. Pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych. Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły. Oczywiście każda szkoła dąży do uzyskania pozycji SZKOŁY SUKCESU ? wysokie wyniki egzaminacyjne oraz wysoka efektywność  nauczania ( prawa górna ćwiartka układu).

HISTORIA

elipsa his

JĘZYK  POLSKI

elipsa polski

MATEMATYKA

elipsa mat

PRZYRODA

elipsa przyr