Paź

21

Dzień otwarty

Kategoria: aktualności

***

26 października  2016 r. (środa)

DZIEŃ OTWARTY

17.00– 19.00

ZAPRASZAMY !

WYKAZ SAL

Paź

12

Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Kategoria: aktualności, Rok szkolny 2016/2017

       20161007_090936     Biblioteka szkolna z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zaplanowała szereg przedsięwzięć związanych z promocją czytelnictwa. Jednym z nich była akcja „Moja ulubiona książka”. 7 października przy wejściu do szkoły można było na jesiennym liściu napisać tytuł swojej ulubionej książki i zawiesić go na „drzewie polecanej książki”. Chętnie wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele. Najczęściej wymieniane przez uczniów książki zostaną zakupione do biblioteki szkolnej.

20161007_080131 20161007_080352

Wrz

26

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny

Kategoria: aktualności

Wsparcie dla potrzebujących uczniów ogłasza  CENTRUM OCHRONY DZIECKA I RODZINY PSPiA KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI.

http://codir.bialystok.pl/dzieci-i-mlodziez/

Wrz

22

Wycieczka do Pogotowia Ratunkowego

Kategoria: Rok szkolny 2016/2017

19 w1rześnia 2016r. odwiedziliśmy Pogotowie Ratunkowe. Uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, ćwiczyli na fantomie w jaki sposób reanimować osobę nieprzytomną. Obejrzeli wyposażenie karetek oraz sprzęt używany w ratownictwie medycznym, zapoznali się z oznakowaniem karetek

2

Wrz

18

Sprzątanie Świata

Kategoria: aktualności

17.09.2016r. w akcji Sprzątanie Świata przeprowadzonej przez Szkolny Klub Wolontariatu wzięło udział 25 uczniów i 3 nauczycieli. Zgromadziliśmy 10 worków przeróżnych odpadów. Drodzy Wolontariusze, możecie być z siebie dumni!

Dziękujemy!

E. Pawilcz i E. Nierodzik

20160917_105333 20160917_105216

20160917_091045 20160917_091001

Wrz

12

XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru

Kategoria: aktualności

Przeszliśmy wraz z kilkunastotysięcznym tłumem milczących ludzi ulicami Białegostoku – od pomnika katyńskiego w parku Zwierzynieckim pod pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele p.w. św. Ducha.

Jego głównym organizatorem jak co roku był Związek Sybiraków. W marszu uczestniczyli zarówno ci, którzy przeżyli stalinowskie wywózki na Sybir i do Kazachstanu, ich rodziny, potomkowie, jak i liczne grupy młodzieży ze szkół całej Polski: od Białegostoku czy Łomży po Poznań, Kraków czy Zieloną Górę.

Można by powiedzieć, kolejny Marsz ku czci. Ale tak nie było. Szliśmy obok ludzi, którzy przeżyli „na nieludzkiej ziemi”, którzy potracili całe rodziny w loda Syberii. To była dla nas kolejna lekcja historii, ale historii żywej, pełnej wzruszeń i uniesień.

Któryś z ocalałych powiedział, że jest ich już coraz mniej. Mam nadzieję, że dzięki takim marszom, takim ludziom, ich wspomnieniom, Kołom Wnuków Sybiraków nigdy nie zapomnimy, że nie tylko faszystowskie Niemcy były naszym okupantem i ciemiężycielem, ale również Rosja stalinowska.

„… Niech historie sybiraków, także tych, którzy spoczęli tam w bezimiennych grobach, za każdym razem poruszają nasze serca. Niech będą głośnym wezwaniem do pamięci, ale jednocześnie i zobowiązaniem do troski o język ojczysty, kulturę, tradycję i wiarę, bo ich utrata jest często dotkliwsza niż cierpienie fizyczne. Wykorzenia i odziera z tożsamości. Ufam, że kolejne pokolenia Polaków przyjmą ten testament, jaki pozostawili nam sybiracy i będą go wypełniać wierni ojczyźnie, historii i naszym korzeniom”.                                                                                                                                                                      Prezydent R.P. A. Duda
marsz marsz-1

Wrz

12

77. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Kategoria: aktualności

16 września 2016 r. w szkole będzie obchodzona 77. rocznica napaści ZSRR na Polskę.
W tym dniu będzie można:
– obejrzeć gazetkę ścienną na ten temat przy wejściu do szkoły i przy sali 212;
– w czasie lekcji w klasach wysłuchać krótkiej informacji o 17 września 1939 roku przedstawionej przez uczniów klasy III f;
– wziąć udział w mini-konkursie o sowieckiej agresji.

Organizatorzy:

Żuchowski, K. Gołębiewski, klasa III f

 

Wrz

7

Zaczytani w „Quo vadis”

Kategoria: aktualności, Rok szkolny 2016/2017

W związku z ogólnopolską akcją Narodowego Czytania „Quo vadis”  H. Sienkiewicza 2 września  w naszym gimnazjum  odbyło się głośne odczytanie fragmentów tego dzieła. Na wybranych lekcjach nauczyciele wraz z uczniami  mogli  i chcieli obcować  z prozą polskiego Noblisty. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkową pieczęć. Niektóre klasy obejrzały również prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości pisarza.

W konkursie na klasę najbardziej zaczytaną  w „Quo vadis”  zwyciężyli uczniowie klasy III a.

Wrz

3

Zebrania z Rodzicami

Kategoria: aktualności

*****

7 września 2016 r.

klasy II oraz klasy III

  godz. 17.00 – spotkania z Wychowawcami

Zapraszamy rodziców uczniów klas drugich po osobisty odbiór podręczników

7  września w godzinach 15.30 – 19.00 w sali 019

Procedury udostępniania podręczników

*****

8 września 2016 r.

klasy I

– spotkanie z p. Dyrektor w sali gimnastycznej 16:45

– spotkanie z Wychowawcami 17:00

Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych po osobisty odbiór podręczników 

    8 września w godzinach 15.30 – 19.00 w sali 014

*****

WYKAZ  SAL

 

Wrz

2

Uroczystość wręczenia medali „Diligentiae”

Kategoria: aktualności

1 września 2016 r. w Auli Magna Pałacu Branickich  odbyła się uroczystość wręczenia medali „Diligentiae” wyróżnionym uczniom i ich mentorom.

Medal ,,Diligentiae” – za pilność otrzymuje uczeń, który uczciwie i rzetelnie dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia.

W  tym roku szkolnym  medale otrzymali: pani Maria Pawełko i była  uczennica Julia Dąbrowska.

Serdecznie gratulujemy!